Firmainformasjon

Bedriften ble etablert av Ole Fredrik Brunæs på Holm i Sande i 1957, og bestod i å reise rundt i distriktet for og handle med jernskrap, metaller, flasker og filler.
Etter hvert ble det mer faste kunder med hovedvekt på verkstedindustri og tungindustri Senere ble sønnen Ole Steinar Brunæs med, først som ansatt og senere som medeier. Firmaet skiftet navn til Brunæs Gjenvinning  1 januar 2004, og eies i dag av Ole Steinar Brunæs. Selskapet disponerer egen tomt på Holm i Sande og har relativt stor maskinpark og utstyr med god bearbeidingskapasitet.

 

Virksomheten består av innkjøp, mottak, bearbeiding, salg og transport av av metallskrap etc.

 

Kvalitets- og miljømål

 

Brunæs Gjenvinning AS har som mål for sitt kvalitetsarbeid å skape et godt arbeidsmiljø, kontinuerlig forbedre selskapets miljø¸prestasjon, levere tjenester i henhold til kundens krav og forventninger, samt overholde alle krav fra myndighetene